Alternativ enerji

Günəş enerjisi

Günəş enerjisini elektrik enerjisinə çevirmək üçün müxtəlif növ kollektorlardan istifadə olunur. Azərbaycanda ildə 300 günəşli və 270 küləkli günün olmasını nəzərə alsaq demək olar bu regionda günəş energetikasının inkişafı daha perspektivlidir.

Külək turbini

Küləyin kinetik enerjisini mexanik enerjiyə çevirən fırlanan mexanizmdir. Əgər mexanik enerji birbaşa istehsalda (nasos, bülov daşı) istifadə olunursa, o halda mexanizm yel dəyirmanı adlanır. Əgər mexanizm mexanik enerjini elektrik enerjisinə çevirərsə, onda o külək generatoru, külək turbini, aerogenerator adlanır.

I Rely
Adətən bir saat ərzində cavab verir

I Rely
Salam 👋

Sizə necə kömək edə bilərik?
03:43
×
Sualınız var?